มีดหมอ

 • Transliteration
  mêet mŏr
 • Thai Phonetic
  [ มีด-หฺมอ ]
 • 1
  [ Noun ]
  exorcist's knife ; sorcerer's magic knife
  Components