มีดหมอ

  • Transliteration
    mêet mŏr
  • Thai Phonetic
    [ มีด หฺมอ ]