มีดพับ

 • Transliteration
  mêet páp
 • Thai Phonetic
  [ มีด-พับ ]
 • 1
  [ Noun ]
  pocket knife ; penknife ; clasp knife
  Components