มีดปังตอ

 • Transliteration
  mêet bpang dtor
 • Thai Phonetic
  [ มีด-ปัง-ตอ ]
 • 1
  [ Noun ]
  cleaver ; chopper
  Components