มีดปังตอ

  • Transliteration
    mêet bpang dtor
  • Thai Phonetic
    [ มีด ปัง ตอ ]