มีดโกน

  • Transliteration
    mêet gohn
  • Thai Phonetic
    [ มีด โกน ]