มีด

 • Transliteration
  mêet
 • Thai Phonetic
  [ มีด ]

Example Sentences

 • เขามีดวงตาที่มีเสน่ห์
  kăo mêet wong dtaa têe mee sà-này
  He has gorgeous eyes.
 • กับมีดอันนี้
  gàp mêet an née
  By this knife.
 • แล้วมีดล่ะ
  láew mêet lâ
  How about knives ?
 • นิ้วดันมีดไว้
  níw dan mêet wái
  Fingers against the chopper.
 • นี่คือใบมีดชนิดหนึ่ง
  nêe keu bai mêet chá-nít nèung
  This is known as the blade.
 • มีมีดไหมครับ
  mee mêet măi kráp
  Is there a knife ?