มีด

  • Transliteration
    mêet
  • Thai Phonetic
    [ มีด ]