thai2english-logo
search

มาตรฐาน

 • Transliteration
  mâat-dtrà-tăan
 • Thai Phonetic
  [ มาด-ตฺระ-ถาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ผมมีมาตรฐานของผม
  pŏm mee mâat-dtrà-tăan kŏng pŏm
  I have my standard.
 • ใช่ · มาตรฐานฉันมันต่ำ
  châi · mâat-dtrà-tăan chăn man dtàm
  Yeah, my standards are low.