thai2english-logo
search

ม้า

 • Transliteration
  máa
 • Thai Phonetic
  [ ม้า ]

Example Sentences

 • คุณสองคน · ไปเอาม้ามา
  kun sŏng-kon · bpai ao máa maa
  You two, take the horses.
 • เป็นม้าที่ดีมาก
  bpen máa-têe-dee mâak
  Very good horse.
 • เอาม้าไปสิ
  ao máa bpai sì
  Take the horse.
 • พ่อค่ะ · หนูต้องการลูกม้าอีกตัวค่ะ
  pôr kâ · nŏo dtông gaan lôok máa èek dtua kâ
  Daddy, I want another pony.
 • ฉันเห็นม้านะ
  chăn hĕn máa ná
  I saw a horse.
 • ฉันมีม้าสีเทาสวยตัวหนึ่ง
  chăn mee máa-sĕe-tao-sŭay-dtua-nèung
  I have a beautiful grey.