พุงกะทิ

  • Transliteration
    pung gà-tí
  • Thai Phonetic
    [ พุง กะ-ทิ ]