พืชอาหารสัตว์พืด อา-หาน สัด
pêut aa-hăan sàtTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish