พฤติกรรมการบริหารพฺรึด-ติ-กำ กาน บอ-ริ-หาน
préut-dtì-gam gaan bor-rí-hăan
  • Noun
    administrative behaviourTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish