thai2english-logo
search

พรุ่งนี้

 • Transliteration
  prûng-née
 • Thai Phonetic
  [ พฺรุ่ง-นี้ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เจอกันพรุ่งนี้
  jer gan prûng-née
  See you tomorrow.
 • พรุ่งนี้เป็นบทสุดท้ายของเราแล้ว
  prûng-née bpen bòt-sùt-táai kŏng rao láew
  Tomorrow is our last lesson.
 • พรุ่งนี้จะเป็นบทเรียนสุดท้าย
  prûng-née jà bpen bòt-rian-sùt-táai
  Tomorrow is our last lesson.
 • แล้วเจอกันพรุ่งนี้นะ
  láew jer gan prûng-née ná
  So we'll see you tomorrow.
 • เจอกันพรุ่งนี้นะ
  jer gan prûng-née ná
  See you tomorrow.
 • พรุ่งนี้เป็นไง
  prûng-née bpen ngai
  How about tomorrow ?