พร้า

  • Transliteration
    práa
  • Thai Phonetic
    [ พฺร้า ]