--

พระราชโอรส

  • Transliteration
    prá râat oh-rót
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ-ราด-โอ-รด ]