--

พระราชพงศาวดาร

  • Transliteration
    prá râat pong-săa-wá-daan
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ-ราด-พง-สา-วะ-ดาน ]