--

พระราชประวัติ

  • Transliteration
    prá râat bprà-wàt
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ-ราด-ปฺระ-หฺวัด ]