พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

  • Transliteration
    prá jâo yòo hŭa bor-rom gòht
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ เจ้า หฺยู่ หัว บอ-รม โกด ]