พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • Transliteration
    prá jom glâo jâo yòo hŭa
  • Thai Phonetic
    [ พฺระ จอม เกฺล้า เจ้า หฺยู่ หัว ]