ฝากเผื่อเรียก

 • Transliteration
  fàak pèua rîak
 • Thai Phonetic
  [ ฝาก-เผื่อ-เรียก ]
 • 1
  [ Noun ]
  current deposit
  Components