ฝากเผื่อเรียก

  • Transliteration
    fàak pèua rîak
  • Thai Phonetic
    [ ฝาก เผื่อ เรียก ]