แผนที่ภูมิประเทศแผน ที่ พูม ปฺระ-เทด
păen têe poom bprà-tâyt
  • Noun
    Topographic MapTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish