แผ่นดิน

 • Transliteration
  pàen din
 • Thai Phonetic
  [ แผ่น ดิน ]

Example Sentences

 • นี่แผ่นดินเรา
  nêe pàen din rao
  This is our land.
 • แผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว
  pàen din bpen nèung dieow gan láew
  The land has been united.