ผู้มีอิทธิพลพู่ มี อิด-ทิ พน
pôo mee ìt-tí ponTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish