ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

  • Transliteration
    pôo pí-pâak-săa hŭa nâa săan
  • Thai Phonetic
    [ พู่ พิ-พาก-สา หัว น่า สาน ]