ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

  • Transliteration
    pôo pí-pâak-săa hŭa nâa săan
  • Thai Phonetic
    [ พู่-พิ-พาก-สา-หัว-น่า-สาน ]