ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคพู่ บัน-ชา กาน ตำ-หฺรวด-พู-ทอน พาก
pôo ban-chaa gaan dtam-rùat-poo-ton pâakTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish