ผู้บัญชาการ

  • Transliteration
    pôo ban-chaa gaan
  • Thai Phonetic
    [ พู่ บัน-ชา กาน ]