ผู้บังคับบัญชาพู่ บัง-คับ บัน-ชา
pôo bang-káp ban-chaaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish