ผู้บริโภค

  • Transliteration
    pôo bor-rí-pôhk
  • Thai Phonetic
    [ พู่ บอ-ริ-โพก ]