thai2english-logo
search

ผู้ชาย

 • Transliteration
  pôo chaai
 • Thai Phonetic
  [ พู่ ชาย ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • แน่นอนคุณเป็นผู้ชาย
  nâe non kun bpen pôo chaai
  Of course you are a man.
 • ใครพูดว่า · เขาเป็นผู้ชายของเธอ
  krai pôot wâa · kăo bpen pôo chaai kŏng ter
  Who says he's her man ?
 • เด็กผู้ชาย · คุณนี่เป็นฮีโร่ของผมเลย
  dèk pôo chaai · kun nêe bpen hee-rôh kŏng pŏm loie
  A boy. You're my hero.
 • ผู้ชายจะไม่พึ่งพาผู้หญิง
  pôo chaai jà mâi pêung paa pôo yĭng
  A man can't lean on a woman.
 • คุณผู้ชาย · ขอโทษนะ
  kun pôo chaai · kŏr tôht ná
  Mister, excuse me.
 • ผู้ชายอะไรกันเนี่ย
  pôo chaai à-rai gan nîa
  What kind of a man is this ?