thai2english-logo
search

ผู้

 • Transliteration
  pôo
 • Thai Phonetic
  [ พู่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เขาคือผู้ถูกเลือก
  kăo keu pôo tòok lêuak
  He is the chosen one.
 • ชายผู้หยาบช้านี้คือใคร
  chaai pôo-yàap-cháa-née keu krai
  Who is this ghastly man ?
 • ใช่ · ผู้หญิง
  châi · pôo yĭng
  Yeah, it is a girl.
 • ฉันคือผู้ที่ถูกเลือก
  chăn keu pôo têe tòok lêuak
  I was the chosen one.
 • ยินดีต้อนรับกลับมา · ผู้กอง
  yin dee dtôn ráp glàp maa · pôo gong
  Welcome back, captain.
 • คุณคือผู้ถูกเลือก
  kun keu pôo tòok lêuak
  You've been chosen.