ผลิตภัณฑ์

  • Transliteration
    pà-lìt-dtà-pan
  • Thai Phonetic
    [ ผะ-หฺลิด-ตะ-พัน ]