thai2english-logo
search

ผนัง

 • Transliteration
  pà-năng
 • Thai Phonetic
  [ ผะ-หฺนัง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ติดอยู่ที่ผนัง
  dtìt yòo têe pà-năng
  I shot at the wall.
 • เจ้าผนัง · เพื่อนเก่าผม
  jâo pà-năng · pêuan gào pŏm
  My old friend, the shell.
 • มองดูผนังนั่น
  mong doo pà-năng nân
  Look at this wall.