ไปงาน

  • Transliteration
    bpai ngaan
  • Thai Phonetic
    [ ไป งาน ]