thai2english logo

ไป

 • Transliteration
  bpai
 • Thai Phonetic
  [ ไป ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันบอกอะไรไป
  chăn bòk à-rai bpai
  What did I tell you ?
 • พี่เป็นอะไรไป
  pêe bpen à-rai bpai
  What's wrong with you ?
 • แล้ว · มันไปยังไง
  láew · man bpai yang ngai
  So how did it go ?
 • เขาไปที่ไหน
  kăo bpai têe năi
  Where could she be ?
 • งั้นลืมไปซะ
  ngán leum bpai sá
  Then forget it.
 • คน · นั้นไปที่ไหนแล้ว
  kon ๆ · nán bpai têe năi láew
  Where did that person go ?