thai2english logo

แปลกใจ

 • Transliteration
  bplàek jai
 • Thai Phonetic
  [ แปฺลก ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ไม่ต้องแปลกใจก็ได้นี่
  mâi dtông bplàek jai gôr dâai nêe
  Don't be so surprised.
 • ฉันหมายถึง · ฉันแปลกใจหนะ
  chăn măai tĕung · chăn bplàek jai nà
  I mean, I am surprised.
 • แปลกใจเหรอ
  bplàek jai rĕr
  Are you surprised ?
 • ทำไมคุณดูแปลกใจจัง
  tam-mai kun doo bplàek jai jang
  Why are you so surprised ?
 • คุณไม่แปลกใจเลยหรือ
  kun mâi bplàek jai loiie rĕu
  Your not surprised ?
 • แปลกใจซิ
  bplàek jai sí
  I am surprised.