thai2english logo

เปลี่ยนรถ

 • Transliteration
  bplìian rót
 • Thai Phonetic
  [ เปฺลี่ยน รด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณเปลี่ยนรถใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ย
  kun bplìian rót mài èek láew rĕr nîia
  You changed a new one again ?
 • เปลี่ยนรถหรือครับ
  bplìian rót rĕu kráp
  Did the car change ?