เป็นหูเป็นตาเป็น หู เป็น ตา
bpen hŏo bpen dtaaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish