เป็นหัวหน้า

  • Transliteration
    bpen hŭa nâa
  • Thai Phonetic
    [ เป็น-หัว-น่า ]