thai2english logo

เป็นหัวหน้า

 • Transliteration
  bpen hŭua nâa
 • Thai Phonetic
  [ เป็น หัว น่า ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ให้คุณไปเป็นหัวหน้าแม่ครัวนะ
  hâi kun bpai bpen hŭua nâa mâe kruua ná
  Let you be the cook leader.
 • คุณเป็นหัวหน้าของเธอ · ใช่ไหม
  kun bpen hŭua nâa kŏng ter · châi măi
  So you're her boss, right ?
 • คุณเป็นหัวหน้าหรือไง
  kun bpen hŭua nâa rĕu ngai
  Are you the leader ?
 • ฉันก็เป็นหัวหน้าแก๊งค์
  chăn gôr bpen hŭua nâa gáeng
  I am also a gang boss.
 • ผมเป็นหัวหน้านะครับ
  pŏm bpen hŭua nâa ná kráp
  I am the boss.
 • ใครเป็นหัวหน้า
  krai bpen hŭua nâa
  Who is the one in charge ?