thai2english logo

เป็นที่

 • Transliteration
  bpen têe
 • Thai Phonetic
  [ เป็น ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • นั่นก็เป็นที่โปรดคุณด้วยเหรอ
  nân gôr bpen têe bpròht kun dûuay rĕr
  That's your favorite, too ?
 • นี้เป็นที่อะไร
  née bpen têe à-rai
  What is this place ?
 • เป็นที่แน่นอนแล้วค่ะ
  bpen têe nâe non láew kâ
  It is been confirmed.
 • เป็นที่ดวงตา
  bpen têe duuang dtaa
  It is your eyes.
 • นั่นเป็นที่ของผม
  nân bpen têe kŏng pŏm
  That's my original place.