thai2english-logo
search

เป็นการ

 • Transliteration
  bpen gaan
 • Thai Phonetic
  [ เป็น กาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • นี่มันเป็นการพักผ่อนของผม
  nêe man bpen gaan pák pòn kŏng pŏm
  This was my vacation.
 • เป็นการเตือนสั้นๆที่น่าสะพรึงกลัว
  bpen gaan dteuan sân sân têe nâa-sà-preung-glua
  Awfully short notice.
 • มันเป็นการฝืนธรรมชาติ
  man bpen gaan fĕun tam-má-châat
  It's an affront to nature.
 • ไม่ · ไม่ใช่การฆ่า · เป็นการทำลาย
  mâi · mâi châi gaan kâa · bpen gaan tam laai
  No, not killed. Destroyed.
 • มันเป็นการทดลอง
  man bpen gaan tót long
  It is an experiment.
 • มันเป็นการลงทุนต่างหาก
  man bpen gaan long tun dtàang hàak
  It is an investment.