thai2english logo

ปี

 • Transliteration
  bpee
 • Thai Phonetic
  [ ปี ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • นั่นมันของปีที่แล้ว
  nân man kŏng bpee têe láew
  That's last year's.
 • คุณเกิดปีอะไร
  kun gèrt bpee à-rai
  What year were you born ?
 • ผ่านไปหนึ่งปีแล้วหรือนี่
  pàan bpai nèung bpee láew rĕu nêe
  Has it been a year already ?
 • เราเจอปีที่ลำบาก
  rao jer bpee têe lam-bàak
  We had a tough year.
 • กะว่าซักปีนึง
  gà wâa sák bpee neung
  About a year.
 • สองปีแล้วหรือคะ
  sŏng bpee láew rĕu ká
  Two years ago ?