ป่าดงดิบแล้งป่า ดง ดิบ แล้ง
bpàa dong dìp láeng
  • Noun
    dry evergreen forestTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish