ปวดอุจจาระ

 • Transliteration
  bpùat ùt-jaa-rá
 • Thai Phonetic
  [ ปวด-อุด-จา-ระ ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] crap ; shit
  Components