ปวดอุจจาระ

  • Transliteration
    bpùat ùt-jaa-rá
  • Thai Phonetic
    [ ปวด อุด-จา-ระ ]