ปวดหลัง

  • Transliteration
    bpùat lăng
  • Thai Phonetic
    [ ปวด หฺลัง ]