ปวดหนัก

  • Transliteration
    bpùat nàk
  • Thai Phonetic
    [ ปวด หฺนัก ]