ปวดร้าว

  • Transliteration
    bpùat ráao
  • Thai Phonetic
    [ ปวด-ร้าว ]