ปวดเมื่อย

 • Transliteration
  bpùat mêuay
 • Thai Phonetic
  [ ปวด-เมื่อย ]
 • 1
  [ Verb ]
  [to] have pains and aches ; ache
  Components