ปวดเมื่อย

  • Transliteration
    bpùat mêuay
  • Thai Phonetic
    [ ปวด เมื่อย ]