ปวดฟัน

  • Transliteration
    bpùat fan
  • Thai Phonetic
    [ ปวด ฟัน ]