ปวดปัสสาวะ

  • Transliteration
    bpùat bpàt-săa-wá
  • Thai Phonetic
    [ ปวด-ปัด-สา-วะ ]