ปวดประจำเดือน

  • Transliteration
    bpùat bprà-jam deuan
  • Thai Phonetic
    [ ปวด ปฺระ-จำ เดือน ]