ปวดเบา

  • Transliteration
    bpùat bao
  • Thai Phonetic
    [ ปวด เบา ]