ปวดฉี่

  • Transliteration
    bpùat-chèe
  • Thai Phonetic
    [ ปวด-ฉี่ ]